Sveta Alemka

1 min


Facebook: https://www.facebook.com/sprdacine5/

Twitter: Sprdaine1

Web portal: https://sprdacine.com

Pravila komentiranja:

U vidu komentiranja objava i ocjenjivanja na portalu Sprdačine, određena su sljedeća pravila:

. Korisnički komentari na portalu Sprdačine ne smiju sadržavati suviše vulgarne izraze, pretjerana prostačenja i tome slično. Mi jesmo opušteni community i toleriramo pokoju psovku, ali kažnjavat ćemo pretjerivanje u takvom izražavanju, kao i vrijeđanje drugih članova. Vaši komentari su itekako poželjni te vas potičemo da ih pišete što suvislije i bez kakvih neugodnih fraza. Ako se procjeni da neki komentar nije primjeren, administrator portala Sprdačine pridržava pravo na uklanjanje takvog komentara, a potencijalno i na opomenu, odnosno ban tog komentatora.

 Nepoželjno i potencijalno kažnjivo je spoilanje priče ili bilo kakvih drugih dijelova neke teme u komentarima bez da potencijalni spoil ne istaknete, odnosno da na njega ne upozorite. U najboljem slučaju vaš komentar sa spoilerom će biti uklonjen, a u najgorem slučaju ćete uz to dobiti opomenu ili ban.

Avatari, potpisi i korisničko ime vas prate svud na portalu – molimo da ih birate pažljivo. Pravila o vrijeđanju i pristojnom izražavanja vrijede i za ovaj segment vašeg profila.

Oglašavanje u komentarima je zabranjeno. Svaka indikacija na reklamu bit će izbrisana, a korisnik opomenut.

Komentari ili poruke “niske kvalitete” mogu se brisati bez obrazloženja. Primjer – kad u poruci nije ništa napisano nego je niz smajlija ili lol/rofl i slično.

Ako morate ostaviti link u komentarima na portalu, pokušajte da to bude skraćeni link stvoren putem nekog od servisa za skraćivanje linkova. Primjer jednog takvog servisa je http://bit.ly/

Ako ste novi korisnik i po prvi put komentirate nešto na našem portalu, imajte na umu da vam prvi komentar mora biti odobren od strane administratora kao sigurnosna mjera protiv spama.

Stalni ili spremljeni kolačići (Permanent cookies) ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika i spremeljeni su na određeni vremenski period, što može biti nekoliko minuta ili nekoliko godina. Pomoću njih web stranice pohranjuju podatke, kao što su pristupni podaci, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom dijelu web stranice.

Alemka, Alemka


KOJA JE VAŠA REAKCIJA?

Mrzim Mrzim
0
Mrzim
Zbunjen Zbunjen
0
Zbunjen
Iznevjeren Iznevjeren
0
Iznevjeren
Zabavljen Zabavljen
0
Zabavljen
Štreberski Štreberski
0
Štreberski
Voljeti Voljeti
0
Voljeti
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
Pobjednički Pobjednički
1
Pobjednički

0 komentara

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Sprdačine

Vlasnik i Administrator stranice Sprdačine